Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Calculate = Beräkna

Calculate är en del av kapitlet Verb - Kognition.