Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Verb - Kognition (Verbs - Cognition)

I det här kapitlet lär dig de vanligaste kognitiva verben, dvs verb som relaterar till kommunikation, känslor och mentala tillstånd, på engelska.