Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Car = Bil

Car är en del av kapitlet Transport.