Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Carbon = Kol

Carbon är en del av kapitlet Grundämnen.