Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Chart = Diagram

Chart är en del av kapitlet Matematik.