Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Chin = Haka

Chin är en del av kapitlet Kroppen.