Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Chorus = Refräng

Chorus är en del av kapitlet Musik och instrument.