Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Come = Komma

Come är en del av kapitlet Verb - Rörelse.