Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Communicate = Kommunicera

Communicate är en del av kapitlet Verb - Kognition.