Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Computer = Dator

Computer är en del av kapitlet Datorer.