Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Concrete = Betong

Concrete är en del av kapitlet Stenar och material.