Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Condor = Kondor

Condor är en del av kapitlet Fåglar.