Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Fåglar (Birds)

I det här kapitlet lär du dig de vanligaste fåglar på engelska.