Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Contract = Kontrakt

Contract är en del av kapitlet Ekonomi.