Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Copper = Koppar

Copper är en del av kapitlet Grundämnen.