Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Coriander = Koriander

Coriander är en del av kapitlet Grönsaker och örter.