Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Grönsaker och örter (Vegetables and herbs)

I det här kapitlet lär du dig de vanligaste grönsaker och örter heter på engelska.