Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Country = Land

Country är en del av kapitlet Geografi.