Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Cricket = Syrsa

Cricket är en del av kapitlet Insekter.