Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Crocodile = Krokodil

Crocodile är en del av kapitlet Djur.