Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Djur (Animals)

I det här kapitlet lär du dig de vanligaste djur på engelska.