Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Cucumber = Gurka

Cucumber är en del av kapitlet Grönsaker och örter.