Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Cycle = Cykla

Cycle är en del av kapitlet Verb - Rörelse.