Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Cykel heter Bicycle på engelska

Cykel är en del av kapitlet Transport.