Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Dal heter Valley på engelska

Dal är en del av kapitlet Geografi.