Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Dare = Våga

Dare är en del av kapitlet Hjälpverb.