Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Data = Data

Data är en del av kapitlet Datorer.