Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Dator heter Computer på engelska

Dator är en del av kapitlet Datorer.