Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Deficit = Underskott

Deficit är en del av kapitlet Ekonomi.