Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Dela heter Divide på engelska

Dela är en del av kapitlet Verb - Förändringar.