Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Verb - Förändringar (Verbs - Changes)

I det här kapitlet lär dig de vanligaste verben som har med förändring att göra på engelska.