Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Demand = Efterfrågan

Demand är en del av kapitlet Ekonomi.