Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Desert = Öken

Desert är en del av kapitlet Geografi.