Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Destroy = Förstöra

Destroy är en del av kapitlet Verb - Förändringar.