Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Diafragma heter Diaphragm på engelska

Diafragma är en del av kapitlet Inuti kroppen.