Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Diamond = Diamant

Diamond är en del av kapitlet Stenar och material.