Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Diaphragm = Diafragma

Diaphragm är en del av kapitlet Inuti kroppen.