Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Dirty = Smutsig

Dirty är en del av kapitlet Adjektiv.