Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Discus = Diskus

Discus är en del av kapitlet Idrott.