Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Discuss = Diskutera

Discuss är en del av kapitlet Verb - Kognition.