Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Diskant heter Treble på engelska

Diskant är en del av kapitlet Musik och instrument.