Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Duva heter Pigeon på engelska

Duva är en del av kapitlet Fåglar.