Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Duvet = Täcke

Duvet är en del av kapitlet Hemma.