Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Dyka heter Dive på engelska

Dyka är en del av kapitlet Verb - Rörelse.