Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Earthquake = Jordbävning

Earthquake är en del av kapitlet Geografi.