Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Easy = Enkel

Easy är en del av kapitlet Adjektiv.