Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Eftermiddag heter Afternoon på engelska

Eftermiddag är en del av kapitlet Tid.