Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Tid (Time)

I det här kapitlet lär du dig vad de vanligaste tidskoncepten heter på engelska.