Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Eighteen = Arton

Eighteen är en del av kapitlet Nummer.