Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Nummer (Numbers)

I det här kapitlet lär du dig talen 1 - 20 på engelska.